اطلاعيه مهم سايت مورخه 99/1/27

اطلاعيه مهم سايت مورخه 99/1/27

اطلاعيه مهم

با توجه به اختلال در سايت، با تلاش بسيار براي رفع مشكلات بوجود آمده در آخر مجبور به ريستور بك آپ شديم. در مدت 4 روز كاربراني كه عضو شده و آگهي ارسال كردند نياز به انجام دوباره مراحل ثبت نام و ارسال آگهي مي باشند. و يا كاربران قديمي تمديد آگهي نموده اند نياز به انجام دوباره تمديد مي باشند.

موفق باشيد.