با نقاشی های کوچولوهامون رو دیوار چكار كنيم؟

با نقاشی های کوچولوهامون رو دیوار چكار كنيم؟

نزدیک عیده با نقاشی کوچولوتون رو دیوار نمیدونین چیکار کنین؟
کاری نداره که یک دستمال خیلی نرم با یکم سس مایونز چاره کاره.