با نقاشی های کوچولوهامون رو دیوار چکار کنیم؟

با نقاشی های کوچولوهامون رو دیوار چکار کنیم؟

نزدیک عیده با نقاشی کوچولوتون رو دیوار نمیدونین چیکار کنین؟
کاری نداره که یک دستمال خیلی نرم با یکم سس مایونز چاره کاره.