بازگشت فولکس واگن افسانه ای Dunn Buggy با مدل برقی

دنیای اتومبیل 11 بهمن 1397 12 بهمن 1397


فولکس واگن برخی از ماشین های قدیمی خود را به خودروی برقی تبدیل می کند تا خانواده وسایل نقلیه الکتریکی را گسترش دهد. یکی از این ابزار معروف Dun Buggy است. این مفهوم جدید در نمایشگاه ژنو ارائه خواهد شد.همانطور که از تصویر هم مشخص هست مفهوم کلی طراحی بسیار شبیه مدل های‌ 1960 دارد.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر