تغییرات جدید در نحوه ثبت آگهی

تغییرات جدید در نحوه ثبت آگهی

با سلام

به اطلاع کاربران عزیز می رسانیم که جهت ارسال آگهی می بایست اعتبارسنجی شماره موبایل انجام گیرد لطفا بعد از درج شماره موبایل و دریافت کد، اعتبارسنجی را انجام نمایید.

← توجه نمایید شماره موبایل وارد شده بعنوان نام کاربری شناخته شده و قابل تغییر نمی باشد.

همه این فرایند جهت اطمینان خاطر از محتوای آگهی های درج شده برای دیگر کاربران در نظر گرفته شده است.

← کاربرانی که قبلا با شماره موبایل آگهی ارسال نکرده اند می بایست بعد از اعتبارسنجی موبایل،یکی از آگهی های قبلی خود را ارسال نمایند تا با بررسی های صورت گرفته از جانب ما آگهی های قبلی به نام کاربری جدید (که همان شماره موبایل می باشد) انتقال داده شوند.
با تشکر و آرزوی موفقیت