سرعت شارژ گوشیت رو دو برابر کن

سرعت شارژ گوشیت رو دو برابر کن

خیلی عجله داری و میخوای گوشیت سریع شارژ بشه؟ گوشیت رو بذار رو حالت پرواز تا سرعت شارژ دو برابر بشه.