سرعت شارژ گوشيت رو دو برابر كن

سرعت شارژ گوشيت رو دو برابر كن

خیلی عجله داری و میخوای گوشیت سریع شارژ بشه؟ گوشیت رو بذار رو حالت پرواز تا سرعت شارژ دو برابر بشه.