لامپی جالب برای اینکه بفهمیم به یاد هم هستیم!

لامپی جالب برای اینکه بفهمیم به یاد هم هستیم!

این لامپ واسه اینه که هر جای دنیا باشی بدون محدودیت فاصله بعد از لمس یکی از لامپها، اون یکی لامپی که دست خانواده یا همسرتون هست روشن میشه و میفهمه که به یادش هستید.