نابود كردن جوش های سر سياه در 5 دقیقه

نابود كردن جوش های سر سياه در 5 دقیقه

میخوای يه چيزی يادت بدم ظرف 5 دقيقه جوشهای‌ سر سياهتو نابود كني؟

كاری‌ نداره كه رو نصف ليمو چند قطره عسل بريز بمال رو جوشها بذار 5 دقيقه بمونه بعد با آب سرد بشور حالشو ببر.