نابود کردن جوش های سر سیاه در 5 دقیقه

نابود کردن جوش های سر سیاه در 5 دقیقه

میخوای یه چیزی یادت بدم ظرف 5 دقیقه جوشهای‌ سر سیاهتو نابود کنی؟

کاری‌ نداره که رو نصف لیمو چند قطره عسل بریز بمال رو جوشها بذار 5 دقیقه بمونه بعد با آب سرد بشور حالشو ببر.