خاصیت و فایده های عدس پلو

جالبه بدونید : عدس پلو میکروب‌های چسبنده دهان و دندان را از بین برده و ریشه دندان را تقویت می‌کند، همچنین تاثیر قابل توجهی در درمان «کم‌خونی» دارد.عدس به تنهایی ...