آیا می دانید مضرات نوشابه چیست؟

آیا می دانید مضرات نوشابه چیست؟

گاز موجود در نوشابه، سبب پوکی استخوان و اسید فسفریک آن، موجب نرمی استخوان میشود یک عدد نوشابه به اندازه شش بشقاب برنج چاق کننده است.